Kräftor

Även om jag tror på ett liv efter döden, ja eller att nåt händer då iallafall, så är jag inte så speciellt andlig av mig och tror inte på sånt där som spådom, jordens element, stenars påverkan och astrologi.

Men det är ju ändå lite småkul att läsa horoskop ibland. Nu menar jag inte såna där dagliga horoskop utan ”så här är tecknen…” horoskop.
I mina högstadiedagar så läste jag ett sånt horoskop om mitt eget tecken, och faktiskt… jag tycker att det stämmer rätt bra in på mig som person.

Pojkarna är ju födda 21 juli och är alltså födda i kräftans tecken, och det här är Kräftan…

Beskyddarens stjärntecken i horoskopet

I vattnets kardinala stjärntecken Kräftan är känslorna det klart viktigaste, och det som får världen att snurra. Människor med solen i Kräftan lägger den största vikt vid allt som hör det känslomässiga till, och understryker därför särskilt vikten av vård, vördnad och välvilja. Livet är ett upplevande kopplat till relationer människor emellan.

Kräftan har lyhördhet för vad som döljer sig innanför det mänskliga skalet. Inför allt som sker i livet lyssnar den med solen i Kräftan till hur det känns inombords, hur vi påverkas och reagerar. Den kännande människan.

Kräftans rörliga dekad

Denna position i Kräftan är aningen frustrerad. Det finns ett stort behov av mänsklig värme och uppskattning, som aldrig verkar bli helt tillfredsställt. En människa med solen i denna del av Kräftan oroar sig ofta för hur andra ska uppleva honom, eller att de ska brista i uppskattning. Den rörliga Kräftan litar aldrig helt på att andras känslor är ärliga eller varaktiga, och kan själv vara ganska emotionellt ombytlig. Vördnad och medmänsklig värme är det viktigaste i denna Kräftas liv. Han vilar aldrig i sin strävan att ge uttryck för detta, men är ofta inte helt nöjd med resultatet. Det är som om världen inte riktigt känner igen hans goda vilja. Misstänksamhet och reservation stör denna Kräfta, fast han själv ibland kan visa prov på detsamma.

Lika gärna kan den rörliga Kräftan ge sig hän i ett känsloutbrott utan att tveka ett uns inför riskerna eller hur andra uppfattar det. Den som har solen i denna del av Kräftan är öppenhjärtlig och foglig, välvillig utan undantag. För honom är meningen med livet att söka lyckan och försöka behålla den, hur svårt det än kan visa sig vara. Andra kan uppleva den rörliga Kräftan som bräcklig, eftersom han reagerar starkt för minsta orsak, och har nära till både skratt och gråt, men i själva verket är detta en styrka. Det är sällan som en sinnesstämning håller denna Kräfta fången någon längre tid, eller att bedrövelsen får ner honom på knä. Han klarar det mesta, just för att han har ett levande uttryck för vad han känner.

Den rörliga Kräftans förhållande till fadern är innerligt i vilja men aningen ofullgånget i realiteten. De vill vara närmare varandra än vad som blir av. När de möts har de ett intensivt utbyte, talar om allt och visar orädda sina känslor för varandra, men det sker inte så ofta som de själva skulle vilja. Även på avstånd känner de dock starka band. De hoppas alltid att framtiden ska erbjuda dem möjligheten att komma varandra ännu närmare. De kan oroa sig i onödan för varandras väl och ve, och föreställer sig att den andra är bräckligare än vad som är fallet.

Kräftan som partner

med Väduren, ger en viss spänning i det att Väduren kan irriteras av Kräftans beskyddarvilja, och Kräftan frustreras av Vädurens riskabla dristighet. De kan gott behöva varandra, men någon sann harmoni är inte att vänta.

med Oxen, har många goda länkar till varandra. Oxen är den praktiska, pålitliga och trygga, Kräftan den ömmande och kännande. Oxen trivs säkerligen med Kräftans mildhet och Kräftan likaså med Oxens handfasthet.

med Tvillingarna, ger en relation inte utan innerlighet och möjligheter. Kräftan försöker skydda Tvillingen från dess spontana dumheter och känner i hög grad sin omsorg vara ouppskattad eller oupptäckt av partnern. Tvillingen ville gärna kunna känna den ömhet som Kräftan äger, och trivs med att vara målet för den.

med Kräftan, är två ömma människor som blir innerligt kära i varandra. De försjunker i sin värld om två, men det irriterar dem att vara så ömsesidigt beskyddande. Två moderssjälar i ett par, det leder till otrivsel och ett starkt behov av fler människor, till en konkurrens mellan dem.

med Lejonet, fungerar alldeles utmärkt. Lejonet får den uppmärksamhet han vill ha, Kräftan får någon ståtlig och på sitt vis ganska tafatt att vårda. Det är dock si och så med respekten från Kräftan, som tycker att Lejonet är väl pompös och kanske vill förnedra honom en aning.

med Jungfrun, har goda förutsättningar. Kräftan vill väl och skapar ro, Jungfrun har en tendens att granska och kritisera relationen men hyser uppskattning inför Kräftans välvilja. Kräftan kan tycka att Jungfrun är lite torftig, men känner även där den goda viljan. Det kan bli en aning för välordnat, och lite småtråkigt.

med Vågen, hittar en gemensam nämnare i varandra, vilken är den goda viljan till harmoni, moral och rättvisa. De vill hela världen väl och är ganska övertygade om att vara något av ett perfekt par, ett föredöme för andra.

med Skorpionen, är visserligen båda känsloväsen, men Skorpionen kan inte låta bli att oroa sin partner och locka fram kriser, som Kräftan kämpar för att släta över. Kräftan vill gärna komma inpå Skor­pionen, vilket denna har väldigt svårt för att tillåta eller gilla.

med Skytten, är en relation som knappast blir stilla och stabiliserad. Skytten skräms av Kräftans klo och risken för att fastna i äktenskapet. Kräftan vill dra ner Skytten på jorden och släcka hans inre eld, och lyckas på sitt vis dominera relationen, trots att Skytten har svårt att se att det är så.

med Stenbocken, fungerar vackert i par, om Stenbocken är den som har den dominerande karriären, så att Kräftan hjälper, slickar hans sår och värnar om honom, och Stenbocken ges kraft att spränga vidare. Är det i stället Kräftans karriär som är den mest storstilade, lär det inte fungera länge, om inte Stenbocken luras att tro att förtjänsten är hans. En lögn som Kräftor i och för sig kan upprätthålla.

med Vattumannen, kan utveckla den djupaste, innerligaste kärlek till varandra, som säkerligen varar länge. Vattumannen får hjälp genom sina depres­sioner, och Kräftan får vårda och känna sin betydelse.

med Fiskarna, blir den relation där Kräftan dominerar och stärker och tröstar den vilsna Fisken. Däremot har de svårt, eftersom Kräftan inte verkar behöva den uppoffring som Fisken vill göra, och Fisken har svårt att ta emot den omsorg Kräftan ger honom.

kraftan-stjarntecken

Källa: http://www.astrologi.nu

Hm… just stycket där med fadern tyckte jag var väldigt fascinerande…

Lämna ett svar