amningshjalpen

Amningshjälpen

Rådgivning och information om amning. Det finns även särskild information för amning av tvillingar, oavsett om man/kan vill dubbelamma eller inte.

Amningshjälpen ger även ut tidningen Amningsnytt, men prenumeration är enbart för bibliotek, BVC, MVC etc. Däremot kan man köpa tidigare utgåvor i sajtens butik, där man även kan köpa lite andra amningsrelaterade produkter.


http://www.amningshjalpen.se/

Kommentera