Föräldrar & Barn

Föräldrar & Barn

Föräldrar & Barn är en stor succé bland mammor och pappor som vill lära sig mer om sitt barn och sig själva, som längtat efter längre artiklar, mindre snuttifiering och en ökad förståelse för hela familjen.

På tidningen sajt kan du även hitta lite artiklar och information för dig som förälder och även delta i tävlingar.

Vid helårsprenumeration fås även en liten premie.

Antal utgåvor per år: 11
Styckepris: 59 kr
Pris helårsprenumeration: 449 kr
Angivna priser kan ha justerats efter senaste uppdatering. Med reservation för sakfel.

http://foraldrarochbarn.se/

Kommentera