Jag är Gravid

Jag är Gravid

Tidningen utges av samma förlag som tidningen Föräldrar & Barn med riktar sig istället till gravida.

Då man sällan är gravid ett helt år ( 😛 ), så erbjuder dom 3 nummer för 139 kr istället för en helårsprenumeration.

Antal utgåvor per år: 6
Styckepris: 50 kr
Angivna priser kan ha justerats efter senaste uppdatering. Med reservation för sakfel.

http://foraldrarochbarn.se/gravid/

Kommentera