Vårdguiden

Janusinfo

Läkemedelsuppslagsverk för gravida och ammande.

Innehåller både receptbelagda och receptfria läkemedel och huruvida dessa är lämpliga för gravida eller ammande.

Lite rolig bedömning om Paracetamol (Alvedon bl.a.);

Vid överdosering (självmordsförsök) tycks ingen påvisbar riskökning föreligga.


http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/

Kommentera