Mead Johnson Nutrition

Mead Johnson Nutrition är ett av världens äldsta och största företag inom nutrition för spädbarn och barn. I Skandinavien ligger tonvikten på produkter för barn med födoämnesöverkänslighet som komjölksproteinallergi,  preparat för prematura barn och barn med reflux.

På hemsidan finns massor av information och recept för spädbarn och barn med bland annat komjölksallergi, lactosintolerans & kolik. Här hittar du även Mjölkallergiskola samt tryckmaterial för nedladdning eller beställning.


http://www.meadjohnson.se

Kommentera