Respisense

Respisense™ DITTO andningslarm fästs enkelt i linningen på blöjan och övervakar tyst och diskret ditt barns rörelser under sömnen. I händelse av ett uppehåll om 20 sekunder eller oregelbundenhet i andningsmönstret larmar enheten.

Ska även fungera för tvillingar som ligger nära varandra och påstås vara marknadsledande. Stimulerar barnets mage efter 15 sekunders andningsuppehåll så att barnet ska vakna.


http://www.respisense.se/

Kommentera