Rikshandboken Barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård är barnhälsovårdens egen webbplats där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling. Den ska ses som en rådgivare där du snabbt hittar praktiska anvisningar hur man handlägger frågor inom barnhälsovården.


http://www.rikshandboken-bhv.se

Kommentera