salusAnsvar

SalusAnsvar Gravidförsäkring

Trygg Hansa erbjuder en gratis gravidförsäkring, Babydax BAS, som gäller för barnet från v. 26 och fram till barnets 6 månaders dag. Försäkringen omfattar liv, kris och medicinsk invaliditet vid olycksfall. Gratisdelen är dock väldigt begränsad och man bör kanske fundera på om man inte vill ha tillägget Babydax PLUS.


https://www.salusansvar.se/Forsakringar/Gravidforsakring/

Kommentera