Skandia

Skandia Gravidförsäkring

Skandia erbjuder en gratis gravidförsäkring, Barn på Gång, som gäller från v. 23 och fram till barnets 6 månaders dag. Försäkringen omfattar liv och nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall. Gratisdelen är dock väldigt begränsad och man bör kanske fundera på om man inte vill ha tillägget Barn på Gång Plus som tillägg.


http://www.skandia.se/hem/Forsakringar/Gravidforsakring/Intro/

Kommentera