Trygg Hansa

Trygg Hansa Gravidförsäkring

Trygg Hansa erbjuder en gratis gravidförsäkring som gäller från v. 22 och fram till barnets 6 månaders dag. Försäkringen omfattar liv och nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall. Gratisdelen är dock väldigt begränsad och man bör kanske fundera på om man inte vill ha den där lilla Extra gravidförsäkringen som tillägg.


http://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/gravidforsakring/pages/default.aspx

Kommentera