Tanken är ju god, men…

1 April i år trädde en ny lag in. I korthet så innebär detta att underhåll nu ska skötas föräldrarna emellan om det inte finns några särskilda hinder.

Det är fortfarande lite luddigt om hur det ska gå till och exakt vilka riktlinjer och rutiner som det ska vara, men som jag förstår det så blir det inte någon egentlig ändring förrän om 6 månader, alltså i oktober 2016.

Jag skrev ett inlägg 2013 som bland annat förklarade skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd, och detta kommer att fortsätta existera. Underhållsstödet, alltså det som går via försäkringskassan, kommer dock enbart att omfatta en väldigt liten del av föräldrarna, i jämförelse med nu.

Tanken bakom lagen är att jämna ut den ekonomiska situationen för barnet. Exempelvis om pappan är underhållsskyldig och tjänar dubbelt så mycket som mamman, så ska han då betala mer av barnets kostnader i jämförelse med mamman, för att barnet inte ska gå på knäna hos mamman och leva ”lyx” hos pappan. Så den tanken är ju god.
Många tror, felaktigt, att underhåll är max 1.573 kr, och betalar då bara det i underhållsbidrag, eftersom att det är det beloppet som är maxbelopp för underhållsstöd, som då går via försäkringskassan.
Många som har gemensam vårdnad och har barnet halva tiden var, kan ha rätt till underhållsbidrag, något som många inte heller är medveten om.

Det som nu kommer att hända är…

Om den betalningsskyldige under de följande 6 månaderna betalar underhåll till försäkringskassan i tid, så kommer föräldrarna sedan att få hem ett brev där det står att dom har för avsikt att sluta ”förmedla” underhållet och att föräldrarna får sköta detta sinsemellan, alltså genom underhållsbidrag.

Om jag förstått lagförslaget rätt så kommer man då även ha möjlighet att överklaga detta genom att skriva tillbaka och motivera varför föräldrarna inte kan eller bör sköta detta själva. Får man avslag på sin överklagan så blir man då tvingad att sköta betalningarna själva. Försäkringskassan kan hjälpa till att räkna ut ett belopp och man har även möjlighet att vända sig till Tingsrätten för att få en dom på beloppet som ska utgöra underhållsbidraget.

Här är det då många föräldrar som går i taket. Hur ska detta fungera?! Anledningarna kan vara många till varför man själv anser att underhållet inte bör skötas utanför försäkringskassan. Och jag håller med! Visst är det jättebra att underhållsbidrag blir belyst. Att föräldrar får kännedom om att det inte behöver gå via försäkringskassan och att beloppet inte är max 1.573 kr per barn. Men det kommer bli många föräldrar som får stå ut med onödigt tjafs, uteblivna eller sena betalningar osv. Något som kan leda till att den ekonomiska situationen blir ännu värre. Det finns ju familjer som nästintill lever på luft i slutet på varje månad.

Men även om man blivit av med underhållsstödet från försäkringskassan så kan man få tillbaka det. Om den betalningsskyldige inte betalar underhållsbidraget så kan man återigen vända sig till försäkringskassan med en ansökan.
I lagförslaget var det tal om att ta ut en ansökningsavgift för detta – om ansökan beviljas, något som då ska splittas mellan föräldrarna, och en beviljad ansökan gäller under en viss period. Om det nu blir en avgift vet jag inte, inte heller vilket belopp det i så fall skulle röra sig om.

Tyvärr vet inte försäkringskassan själva riktigt vad det är som gäller och har väldigt lite information om detta, men jag antar att informationen kommer allt eftersom.

Jag vet i alla fall att här skulle det aldrig fungera att pappan betalar underhållsbidrag. Jag har inte hört en suck från honom sedan oktober 2013 och han vill absolut inte ha någon som helst kontakt med varken mig eller barnen, och ännu mindre betala för dom!

Kommentera