Underhåll

”E” frågade i fredags om man verkligen måste betala retroaktivt underhåll. Jag är absolut ingen expert i frågan, men lite hum har jag vad som gäller. Dels av andras erfarenheter, dels av egna erfarenheter och även genom information som finns på Försäkringskassan. Så jag tänkte ägna ett inlägg åt just underhåll.

Alla som varit i kontakt med Försäkringskassan vet ju hur krångligt det kan vara. Inte minst informationen. Så jag ska försöka göra det lite mer lättförståeligt. Men, som sagt, jag är ingen expert så jag kan ju ha fel i det jag nu skriver (jo, nån gång vart tionde år eller så, så har jag faktiskt fel jag också 😛 )

I dagligt tal så säger man ’Underhåll’ som en sak. Men det finns två typer av underhåll; Underhållsbidrag och Underhållsstöd. Det som gäller för båda är att det är barnets pengar, inte förälderns. Det ska alltså gå till barnets levnadskostnader som mat, kläder, försäkringar, hobbys, vård etc.

Om vi börjar med det förstnämnda.

Underhållsbidrag är något som baseras på båda föräldrarnas inkomster. Antingen kan man, som föräldrar, själva komma överens om beloppet som boendeföräldern ska erhålla av den andra föräldern. Eller så kan boendeföräldern vända sig till en domstol och få beloppet fastställt. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna så kan ena föräldern få underhållsbidrag eftersom att inkomsterna kan skilja mycket och det annars är orättvist.
Har föräldrarna god relation till varandra och kan komma överens så finns det uträkningsverktyg och avtal på försäkringskassans hemsida.

Underhållsstöd är något som boendeföräldern ansöker om hos Försäkringskassan. Det kan man göra om den andra föräldern inte (kan eller vill) betalar underhållsbidrag eller om underhållsbidraget är mindre än 1.273 kr per månad och barn. Den delen, upp till 1.273 kr, som den andra föräldern inte betalar får boendeföräldern av försäkringskassan. Betalar den andra föräldern 1.000 kr i månaden för ett barn, så får man alltså 273 kr från försäkringskassan. Betalar den andra föräldern inte något alls, så får man alltså hela beloppet, 1.273 kr, från försäkringskassan.
Hur mycket som icke boendeföräldern ska betala är det försäkringskassan som avgör. Dom gör en förfrågan om den ekonomiska situationen och tar därefter beslut om beloppet. Det kan max bli 1.273 kr per barn och månad. Tjänar man mer än 210.000 kr per år, så får man räkna med att betala hela beloppet.

Ansökan om underhållsstöd gör man så snart man fått barn eller så snart man separerat. Är inte faderskapet fastställt av någon anledning, så anger man det på ansökan. Är man samarbetsvillig till att fastställa faderskapet så är det inget hinder för att man ska kunna få underhållsstöd ändå. Man kan ansöka om max 1 månad (eller om det var 2 månader) retroaktivt underhållsstöd från ansökningsdagen. Bor barnet växelvis hos föräldrarna kan man få fördelat underhållsstöd som baseras på föräldrarnas inkomst. Underhåll kan som tidigast betalas ut från månaden efter att barnet fötts. Är den alltså född 5 januari, så får man underhållsstöd som tidigast för februari månad.

Om mamman har fått underhållsstöd beviljat och faderskapet senare blir fastställt så blir pappan skyldig att betala underhåll retroaktivt för tiden som passerat. Exempelvis om mamman ansöker i mars och faderskapet blir fastställt i oktober, så har det alltså gått 8 månader. Pappan krävs då alltså på 8 månader + månaden före ansökan skickades in, det vill säga 9 månader totalt. Och så klart även löpande efter att faderskapet fastställts. Försäkringskassan har rätt att kräva retroaktivt upp till 3 år bakåt i tiden. Under vissa förutsättningar kan dom ”riva” skulden genom att man ansöker om eftergift, vilket i princip är när det inte finns en enda chans att dom skulle kunna få in pengarna, så att det är lönlöst att ens försöka.

Har man svårigheter att betala underhållsstödet så kan man ansöka om anstånd. Det vill säga att man då har möjlighet att skjuta upp betalningen. Dock tillkommer då ränta på beloppet, vilket det även gör om man betalar in för sent. Vägrar man att betala, så lämnas det vidare till Kronofogden och dom kommer i sin tur att börja utmäta lönen om man inte betalar på deras uppmaning. Utmätning är när arbetsgivaren gör ett nettoavdrag på lönen och betalar in till Kronofogden.
Det spelar alltså ingen roll för boendeföräldern om den andra föräldern tjafsar med betalningarna. Det är försäkringskassan som kräver pengarna och det påverkar inte utbetalningen till boendeföräldern.

Om barnet bor hos en förälder på heltid, men den andra föräldern har barnet tillfälligt övernattande hos sig, så kan icke boendeföräldern ansöka om att få reducering av beloppet att betala. Kan föräldrarna komma överens, så kan dom även sköta detta sinsemellan. Kravet för reducering är att det är minst 5 sammanhängande övernattningar eller minst 6 övernattningar på en kalendermånad. Avdraget man får är då 1/40 del per natt av beloppet man betalar. Betalar man 1.273 kr så blir det alltså ca 32 kronor per natt som man får i avdrag.

Underhållsstöd får barnet tills att det fyller 18. Om barnet är studerande så kan det få förlängt underhållsstöd till juni det år det fyller 20. Det är ungefär samma sak som gäller där. Man ansöker en månad innan man fyller 18 eftersom man inte kan ansöka retroaktivt och man får från månaden efter man ansökt. Man ska bo hemma och vara studerande på heltid. Eftergymnasial utbildning räknas inte. Icke boendeföräldern kan själv betala underhållsstödet direkt till barnet. Gör den inte det så gör barnet, och alltså inte boendeföräldern, ansökan hos Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om underhåll >>
Här kan du läsa Försäkringskassans vägledning för betalningsskyldighet för underhållsstöd >>

Har jag skrivit allt jag tänkte skriva nu? Det är mycket regler, om och ifall att, så det här är ju en väldigt kort sammanfattning och jag kan säkert ha missat något väsentligt. Hojta till med en kommentar om det är något som är felaktigt eller om du vill komplettera med någon viktig information.

2 thoughts on “Underhåll

 1. Tack fina du för din förklaring 🙂 Dock vet jag inte om jag eller sambon blev så mycket klokare. 😛 Vi är med och betalar saker till sonen, overall och sånt han behöver. Har även ett sparande till honom. Vi vill ju gärna komm överens själva, utan att blanda in fk. Men mamman vill annorlunda. Faderskapet är fastställt men ej påskrivet. Kommer vi bli återbetalningsskyldiga när det väl är påskrivet? :/ Vet du inte kan svara på allt men du kanske kan hjälp lite 🙂 Varit i kontakt med fk och då sa de att nej det kan vi inte. Ska ringa dem imorgon igen. Kram E

  1. Har mamman kashat in underhållsstöd så kan hon bli återbetalningsskyldig eftersom att pappan i frågan faktiskt betalar för barnet även om det inte går via fk. Om fk kräver pengar och pappan kan påvisa att han betalat för barnet (till mamman eller genom egen vård), så behöver han inte betala nåt. Kan han inte bevisa att han försörjt barnet kan fk kräva underhållsstöd retroaktivt från när mamman sökt om underhållsstöd (om hon nu gjort det).
   Har mamman sökt underhållsstöd och pappan får betala till fk, så behöver han inte betala ett enda rött öre till vad gäller barnet (förutom mat och så när han är hos pappan). Fast det lär han ju säkert göra ändå, men mamman kan inte kräva att pappan är med och betalar för en enda pinal till.

   Underhållsbidrag, vilket inte är något som går via fk, kan krävas retroaktivt i 3 år tillbaka genom domstol. Från och med dag för isärflyttande så ska underhållsbidrag betalas (eller barnet försörjas). Har pappan försörjt sitt barn (oavsett om det finns avtal eller dom), så har han ju levt upp till den förpliktelsen. Men det krävs ju att han kan bevisa det.

   Eftersom att pappan vill ”göra rätt för sig”, så är det alltså underhållsbidrag som det bör handla om och mamman har då alltså inte rätt till underhållsstöd (för jag antar att det handlar om minst 1.273 kr per månad som pappan erlägger på ett eller annat sätt). Mest rättvist är då att använda verktyget som finns på fks hemsida för beräkning av underhållsbidraget. Utifrån respektive familjs ekonomi så får man då fram hur mycket, och om, någon förälder ska betala till den andra föräldern. Det är bara barnets levnadskostnader hobby & sjukvård som det handlar om. Sparade, julklappar, presenter etc är inte något som tas hänsyn till utan det är upp till respektive familj hur dom gör med den saken.

   Är inte båda föräldrarna överens och kan skriva ett eget avtal (mall finns på fks hemsida) på vad som ska gälla så behövs ett domslut (Jag gissar att ni vill betala för barnet själva och mamman vill ha pengar istället).
   Här finns mer info om underhållsbidrag via domstol: http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Underhallsbidrag/

   Se även denna sida för mer information och exempel: http://www.babyhjalp.se/separera/underhall

   Hoppas detta gav lite mer klarhet för er 🙂

Lämna ett svar