VAB – vad är det som gäller?

Det är ofta som frågan kommer upp i olika föräldraforum – vad gäller vid vård av barn, eller tillfällig föräldrapenning som det heter.

Det kan vara krångligt att förstå försäkringskassans text och ibland behöver man leta på flera ställen för att få svar. Och det finns även vanliga frågeställningar som ens inte finns att läsa.

Jag har därav sammanställt lite information här. Speciellt sånt som är riktat till dom som två, eller fler, barn.

All information är tagen från försäkringskassans hemsida samt facebooksida.

Grundregeln för att vabba är att man avstår arbete/studier/jobbsökning (alltså någon form av inkomst) och barnet är mellan 8 månader och 12 år.
Är barnet yngre än 8 månader kan du inte få tillfällig föräldrapenning såvida inte barnet är inlagt på sjukhus eller har regelbunden barnomsorg (exempelvis dagmamma) när du jobbar samt om barnet är för tidigt fött och vårdas på sjukhus eller med hemvård.
Är barnet äldre än 12 år kan du få tillfällig föräldrapenning under vissa villkor. Men i detta inlägg kommer jag att koncentrera mig på vad som gäller för barn mellan 8 månader och 12 år.

Uppfyller du grundregeln så finns det ändå om och ifall att, att tänka på. Men först vill jag påpeka att det även beror på vilken handläggare som tar hand om ärendet eller svarar på dina frågor. Ringer du två gånger och ställer exakt samma fråga kan du få två olika svar. Det som godkänts för din bekant kanske inte godkänns för dig. Konstigt nog!

 • Kan man byta föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning?
  Nej. Du förlorar ingen inkomst när du redan är hemma och vårdar (friskt) barn så därav kan du inte få vab istället för fp. Om barnet behöver vårdas på sjukhus kan du däremot byta.
 • Kan jag byta semester mot vab?
  Ja. Såvida arbetsgivaren godkänner det och så länge du semester inom EU.
 • Kan den andra vårdnadshavaren vabba för barn 1 när jag är föräldraledig med barn 2?
  Nej. Den som är föräldraledig förväntas ta hand om alla hemmavarande barn. Friska eller sjuka. Det finns dock undantag. Exempelvis om barn 1 behöver vårdas på sjukhus eller om den föräldraledige är sjuk (då kan man även vabba friskt barn) och sjukanmäler sig.
 • Kan två föräldrar vabba för varsitt barn?
  Nej. Den som vabbar förväntas ta hand om alla hemmavarande barn. Finns särskilda skäl kan dock undantag göras (. Det här en fråga som ofta får många olika svar. Vissa handläggare håller stenhårt på att det enbart går om ett barn är inlagt på sjukhus, medan andra handläggare godkänner två vabbande föräldrar vid exempelvis magsjuka. Det trista i det hela är att man inte kan få ett hundraprocentigt okej innan man ansökt. Två föräldrar kan alltså vabba för att nån handläggare sagt okej per telefon, eller att man själv tycker att det borde vara okej, men det är först när ansökan görs som den handläggaren godkänner eller avslår. Så man kan stå där med skägget i brevlådan och vara utan en inkomst om båda vabbat men bara ena blir godkänd.
 • Kan vi föräldrar dela på vab?
  Ja. Antingen del av dag eller olika dagar. Bara det inte infaller på samma tider som varandra. Ni kan ex. ta halva dagar var, varannan dag var eller ta några dagar var i sträck. Bara ni inte ansöker om samma dag och klockslag så kan ni dela på vabben.
 • Kan någon annan vabba istället för mig?
  Ja. Vem som helst kan vabba istället för dig. Första gången kan personen behöva anmälas så att det kopplas till barnet. Den som vabbar måste uppfylla grundregeln om förlorad inkomst.
 • Om jag är sjuk, kan någon annan vabba för mig?
  En annan vårdnadshavare kan alltid vabba. Har du ensam vårdnad kan du bara överlåta vab till någon annan om barnet är under 3 år. Den som vabbar måste uppfylla grundregeln om förlorad inkomst.
 • Kan jag vabba om dagis är stängt (planeringsdag)?
  Nej. Då får du ta ut föräldrapenning, semester eller tjänstledigt.
 • Kan jag vabba under inskolningen?
  Nej. Du kan ta ut föräldrapenning (lågdagar kan du alltid ta ut, för SGI dagar finns villkor), semester eller tjänstledigt.
 • Kan jag få tillfällig föräldrapenning även om jag glömt att anmäla?
  Ja. Har du anmält någon dag senare än första vab dagen så kan du ange i ansökan orsak till att du anmält sent. Har du helt glömt bort anmälan så kan du anmäla och ansöka för tid upp till 3 år tillbaka (i år samt de två tidigare åren. 2015 kan du alltså ansöka om 2015, 2014 och 2013)
 • Kan jag vabba för tandläkarbesök?
  Ja. Alla besök hos läkare och BVC kan du ansöka för.
 • Kan jag vabba om barnet har löss?
  Ja, den dagen som behandlingen görs får man vabba. Många dagis och skolor har policy att barnen inte får vara där så länge dom har har löss eller ägg, så det kan ju ställa till det en del att bara få vabba en dag.
 • Kan man vabba om barnet är smittsamt?
  Ja, i vissa fall kan man vabba om barnet är, eller misstänks vara, smittsam. Det häller sjukdomar i smittsjukslagen samt allvarliga barnsjukdomar. Vattkoppor hör dock inte dit. Du kan inte rätt att att vabba förrän koppor brutit ut. Det här är något som bedöms från fall till fall, så man bör ha en läkare i ryggen om man ansöker om vab för smittorisk.

Jag ska avslutningsvis även skriva att om en värsta mardröm slår in, och man förlorar sitt barn, så har båda föräldrarna rätt till 10 dagars tillfällig föräldrapenning i samband med dödsfallet. Det är ju absolut inget man önskar sig behöva ha användning av, men i all sorg kan det vara skönt att veta att att man inte behöver tänka på den ekonomiska förlusten också. Under några dagar i alla fall…

Här hittar du Försäkringskassans vägledning för tillfällig föräldrapenning.

image

Jag reservera mig för eventuella fel i denna text. Jag har, som sagt, tagit del av informationen från Försäkringskassans facebook sida där handläggare postat svar på olika frågare, och som jag redan nämnt så kan olika handläggare ge olika svar.

Lämna ett svar