VTS

Undra hur vanligt det är med tvillingar egentligen…

Tvåäggstvillingar är ju ärfligt, men ibland blir det tvåäggstvillingar utan att det finns några tvillingar tidigare i familjen. Och ju äldre kvinnan är desto större chans finns det ju att kvinnan släpper två ägg, helt på naturlig väg.

Och enäggstvillingar… hur kommer det sig egentligen? Det är ju ett ägg som blir befruktat och sedan då delar på sig. Det måste ju vara någon abnormalitet av något slag, ungefär som att smilgropar är sorts missbildning i kindmusklerna. Det är inget medicinskt eller fysiskt ”fel” i sig och anses vara fullt normalt, men ska man hårddra det, så är det ju faktiskt någon form av missbildning, om man ska kalla det för det.

Och av alla ägglossningar en kvinna har i sitt liv, så är det ju bara ett fåtal av dom, om ens något ägg, som blir befruktat. Och det lär ju inte finnas någon undersökning eller studie som kan bevisa huruvida samtliga ägglossningar skulle resulterat i en eller flera foster om alla dessa ledde till en graviditet. Kanske att alla har någon ”tvillinggen” i sig, eller samma chans som nästa att få tvillingar om bara befruktningen skett vid ”rätt” tillfälle…
I mitt fall finns det inte några som helst kända tvillingar på varken min sida eller på pappans sida. Vad man vet idag så kan ju inte pappan påverka huruvida det blir tvillingar eller inte, men man vet ju aldrig. En gång var ju jorden platt.. eller så vitt vi visste i alla fall 🙂

VTS är ju ett känt fenomen och förmodligen vanligare än man vet. Eftersom att ultraljud görs så pass sent i graviditeten finns det ju egentligen ingen möjlighet att, med exakthet, veta om graviditeten ursprungligen var flerbördig eller inte.

VTS är då förkortning för Vanishing Twin Syndrome, vilket i korthet betyder att ett, eller flera, embryon eller foster dött och ”försvinner”.
Det som då händer är att man får missfall på ett (eller flera) embryo/foster vilket sedan absorberas av den överlevande tvillingen. Det är vanligast att detta sker i första trimestern och att embryot absorberas helt vilket då sällan leder till några komplikationer för den överlevande tvillingen. Dock finns det risk att embryot inte absorberas, vilket då kan påverka den överlevande tvillingen.  Att ena tvillingen dör i livmodern kan hända även i andra och tredje trimestern och då är det vanligare att det blir komplikationer av något slag.

Bara för att endast 2-3% av graviditeterna i Sverige leder till tvillingfödslar så kanske det inte så unikt och ovanligt med tvillinggraviditeter som man kanske tror…

Lämna ett svar