Försäkring

Det börjar bli dags att skaffa gravidförsäkring och det är en djungel som heter duga!

De flesta bolag har någon form av gratisförsäkring, men den täcker väldigt dåligt i min åsikt. Så ett utökat skydd, det vill säga en försäkring man betalar för, är något jag personligen vill ha. Men vad väljer man?!

De flesta vet att försäkringar kanske inte är så bra som dom ursprungligen verkat. Om man väl behöver nyttja försäkringen så är det inte helt ovanligt att man blir besviken på ett eller annat sätt. Det kan vara att försäkringen inte täcks, eller inte täcks i den omfattning man förväntat sig. Och att lusläsa varenda finstilt rad i vartenda försäkringsavtal… vem gör det, i ärlighetens namn?

Det finns några sidor på internet där man kan jämföra försäkringar, och så även gravidförsäkringar. Men det ska man nog ta med en nypa salt. Det brukar liksom aldrig riktigt stämma överens med verkligheten. Men det är ett bra hjälpmedel för att ta fram dom mest intressanta försäkringarna. Men sen tycker jag nog att man ska ta sig tiden att lusläsa avtalsvillkoren för de försäkringar man tycker är mest intressanta och verkligen jämföra vad man själv tycker anses mest grundligt och prisvärt. Eller mest omfattande, om man nu enbart vill ha en gratis försäkring.

Men har man råd… En utökad försäkring kostar runt tusenlappen, så det tycker jag absolut är värt pengarna. Om olyckan skulle vara framme på ett eller annat sätt, så kan denna tusenlapp vara väldigt liten i jämförelse med den förlust man kanske drabbas av senare. Ekonomisk, fysisk eller mental…

Bland de 9 försäkringsbolag som jag jämförde, så blev det Folksam, Gjensidige och Trygg Hansa som var mest intressant och jag tog en närmare titt på dessa bolags avtalsvillkor och priser på respektive bolags hemsida och kom fram till följande resultat:

Folksam Gjensidige Trygg Hansa
Pris 1.050 kr 1.095 kr 1.195 kr
Pris vid tvillinggraviditet 1.050 kr (ej svar) 1.195 kr
Gäller från v. 23 v. 23 v. 22
Barnet omfattas av
Medicinsk invaliditet vid olycksfall eller sjukdom 600.000 kr 800.000 kr 500.000 kr
Ärr 10% Ja Ja
Dödsfall 10.000 kr 10.000 kr 25.000 kr
Medfödda sjukdomar 25.000 kr 50.000 kr 50.000 kr
Läke- & resekostnader vid olycksfall Ja Ja Ja
Sjukhusvistelse max 180 dagar 200 kr per dag 200 kr per dag 200 kr per dag
Hjälpmedel vid olycksfall 50.000 kr Ja 50.000 kr
Mamman omfattas av
Medicinsk invaliditet vid olycksfall 400.000 kr 800.000 kr 500.000 kr
Ärr 10% Ja
Läke- & resekostnader vid olycksfall Ja Ja Ja
Krisbehandling föräldrar Ja Ja Ja
Vårdbidrag max 3 år 40.000 kr per år 40.000 kr per år 42.000 kr per år
Förlossningskomplikationer 1.000 kr 4.000 kr
(+1.500 kr vid ärr från akut kejsarsnitt)
3.000 kr
Graviditetskomplikationer 1.000 kr 3.000 kr
Sjukhusvistelse 200 kr x 30 dagar 200 kr per dag
Förälders dödsfall vid sjukdom 10.000 kr 10.000 kr 25.000 kr
Förälders dödsfall vid olycksfall 50.000 kr
(Pappan 10.000 kr)
50.000 kr 25.000 kr

Beloppen avser maxbelopp enligt villkor på hemsidan 2013-04-21. Vissa delar i tabellen omfattas även av gratisförsäkringen. Omfattning och krav skiljer sig från bolagen, exempelvis vad som anses vara en medfödd sjukdom.

Utifrån mina kriterier tyckte jag att Trygg Hansa var det bästa valet (har ju även dom för min egna sjuk – & olycksfallsförsäkring också). Gjensidige har inte ens besvärat sig med att svara på kostnaden vid tvillinggraviditet, vilket jag frågade för 2 veckor sedan! Så med den kundservicen (eller brist på däreav) redan innan man blivit kund, så gick det alternativet bort. Det som sedan avgjorde valet mellan de återstående två försäkringsbolaget var omfattning (både belopp och antal medfödda sjukdomar) av händelseförsäkringen, ersättning vid barns dödsfall samt ersättning vid graviditets – & förlossningskomplikationer. Det var dom delar i försäkringen jag tyckte kändes viktigast.

Lämna ett svar