#Tvillingupproret

Jag hade egentligen inte tänkt att blogga om detta ämne, men har nu bestämt mig för att göra det då min situation är lite annorlunda. Inte unik, men den avviker från många andra tvillingfamiljer och de drivande i frågan.

Har du lyckats missa vad Tvillingupproret är, så är det tvillingföräldrarnas kamp för att få lika många föräldradagar som vilka andra föräldrar som helst. Det här har pågått i åratal men det är först nu som tvillingföräldrar gått samman och hårt driver frågan i media och till regeringen för att få till en förändring. Det har blivit en stor debatt om det här med en del av befolkningen på ena sidan av sakfrågan och andra delen av befolkningen på andra sidan. Jag står då självklart på sidan att tvillingar (eller fler) ska få lika många föräldradagar som barn som legat ensam i magen.

Lite fakta

En familj som får två barn genom olika graviditeter får 480 dagar föräldraledighet per barn. Totalt alltså 960 dagar för två barn. Av dessa är 780 dagar sgi dagar.
En familj som får två barn genom samma graviditet (tvillingar) får 480 dagar + 180 dagar. Totalt 660 dagar för två barn. Av dessa är 480 dagar sgi dagar.
Summan av kardemumman av detta är att tvillingfamiljen får 300 dagar mindre totalt och på sgi nivå dessutom.

Max ersättning som man kan få i föräldrapenning är 946 kr per dag (vilket långt ifrån alla når upp till) på sgi nivå. Den familj som får två barn vid olika tillfällen kostar då alltså staten, upp till, 282.000 kr mer än tvillingfamiljen.

En tvillingförälder har 330 dubbeldagar och den andra tvåbarnfamiljen har mellan 60 och 480 dubbeldagar, beroende på hur många dagar som sparats från första barnet. Dubbeldagar är då alltså dagar då två vårdnadshavare kan vara föräldralediga samtidigt då dom tar föräldraledigt på ett varsitt barn. Kan en familj spara alla 480 dagar från barn 1, så har dom alltså 480 dubbeldagar vid ankomst av barn 2.
Med två vårdnadshavare måste man ta ut minst 60 dubbeldagar per barn. Övriga dagar kan disponeras fritt mellan vårdnadshavarna och kan alltså nyttjas antingen enskilt av en vårdnadshavare eller som dubbeldagar.

Om en familj adopterar två barn med någon dags mellanrum så får dom föräldraledighet som genom två olika graviditeter. Det vill säga 960 dagar. Densamma gäller ett lesbiskt par som föder var sitt barn samma dag – (till hälften) biologiska syskon eller inte.

En familj som invandrat och fått uppehållstillstånd får retroaktiv föräldrapenning. Dock gäller samma regler att endast 96 dagar per barn får sparas efter barnets 4 års dag. Så får barn mellan 4-12 år fås 96 dagar retroaktivt. För barn 0-4 år ges 480 dagar retroaktivt. En familj med en 2 åring och en 3 åring får alltså 960 dagar retroaktiv föräldrapenning. (Kanske att dom även får 960 dagar retroaktivt för invandrande tvillingar?)

Argument

Några av Tvillingupprorets argument

Några av de saker som tvillingupproret tar upp i sin kamp är att det är orättvist att tvillingar ska få färre dagar, att det krävs en famn per barn under första året, att det blir en ekonomisk förlust och att det inte finns möjlighet att spara föräldradagar tills att barnen blir äldre och har lovdagar.

Några av Motståndarnas argument

Det finns inte statliga pengar att ge tvillingföräldrar fler dagar, det är inte rättvist att tvillingföräldrar ska få vara hemma längre, det är inte rättvist att tvillingföräldrar ska få fler dagar än andra, i förskolor är dom 1 person på 5 barn, i Sverige har vi en generös föräldraförsäkring – det har dom inte i de flesta andra länder.

Min situation

Det främsta argumentet som används i debatten av Tvillingupprorets anhängare är att spädbarn behöver varsin famn under första året. Detta håller då inte för mig då jag är ensamstående. För som det är idag så kan man inte överlåta föräldradagar till någon annan än till en vårdnadshavare. Så mina argument i denna fråga är följande;

 1. Ändra föräldraförsäkringen så att dagar kan överlåtas till närstående om man har fler än 1 barn. Precis som man kan göra med tillfällig föräldrapenning (Vård av barn / VAB). Det är väldigt föråldrat att anta att alla barn har två vårdnadshavare. Det har argumenterats av motståndare att vi är någon överklass som vill kunna använda barnflickor. Det stämmer självklart inte! Men för att förhindra att detta kan ske med överlåtande av dagar, så kan man även ha som regel att en vårdnadshavare måste ta ut föräldradagar på ett annat barn för samma tid.
  Sedan dag 1 har jag varit ensam med mina två barn. De tillfällen jag har fått barnvakt går att räkna på två händer och då har det varit mellan 20 minuter och 3 timmar för att uträtta något ärende eller gå på läkarbesök. Första gången var barnen runt ett år gamla. Första halvåret höll jag på att bryta ihop. Först 5 veckor helt ensam på neo och därefter hemma. Har man inte tvillingar så kan man inte ens föreställa sig den påfrestning som det innebär med allt. Första halvåret sov jag 3 timmar sammanlagt per dygn. Jag hade ingen möjlighet att sova när barnen sov. Jag hade ingen som kunde hjälpa till med vare sig disk, tvätt eller handling. Ännu mindre någon som kunde hjälpa mig med barnen som var helt synkade och både åt och sov samtidigt. Och det är inte alltid en fördel! Ingen av dom fick egentid med mig, jag fick alltid prioritera någon över den andra… vem som skulle få ligga och skrika medan jag badade eller bytte blöja på den andre, vem som skulle få sitta fullt påklädd med vinterkläder i babyskyddet i hallen medan jag fick krångla på nästa kläder och lagom till att jag var färdig så sket han ner sig så jag fick börja om med allt igen. Vem skulle jag lämna kvar i hemmet medan jag gick med andra ner till bilen, 400 meter bort, och som sen fick sitta där ensam medan jag hämtade nästa?!
  Det kunde gå flera dagar innan nån av oss fick frisk luft för det fanns varken ork eller energi till att ta sig ut. Jag var helt slutkörd jämt och det var alldeles för mycket jobb att bege sig nånstans.
 2. Det finns inte ekonomi till att kunna snåla på dagar.
  Tvillingar kan inte ärva varandra vilket betyder att man måste ha dubbel av nästan allt och tvillingrelaterade saker kostar oftast mycket mer. Se bara på tvillingvagnar… Det är en halv månadslön bara det! Detta gör att man redan har en snålt tilltagen ekonomi. Som ensamstående har man dessutom bara 1 inkomst. Oavsett om den kommer från en arbetsgivare, försäkringskassan, csn eller a-kassan. Detta betyder att många behöver ta ut 7 dagar föräldrapenning per vecka för att ens ha möjlighet att klara ekonomin. Nu säger jag inte att familjer med två föräldrar nödvändigtvis har det bättre ekonomiskt, utan jag generaliserar. Även en ensamstående med ett barn kan ju också ha det tufft ekonomiskt och ”tvingas” ta ut 7 dagar per vecka, men den föräldern har ”bara” ett barn att försörja.
 3. Det framtida umgänget begränsas.
  En ensamstående har 25 dagars semester per år mot två föräldrars 50 dagar. Redan där går barnen miste om 25 dagar föräldratid. Och eftersom det inte finns möjlighet att spara dagar så innebär det att barnen ”tvingas” till barnomsorg eller att föräldern måste ta tjänstledigt eller olovlig frånvaro, i värsta fall, för att kunna ta hand om barnen på studiedagar, lovdagar, planeringsdagar etc. Detta är visserligen inte unikt för ensamstående tvillingföräldrar utan alla ensamstående föräldrar. Nu har säkert de flesta ensamstående föräldrar en annan biologisk förälder som har umgänge med barnen eller kanske någon närstående som kan avlasta. Men jag har varken det ena eller det andra. Jag ska ta ett räkneexempel…
  Jag har 480 sjukpenninggrundande föräldradagar. Resterande 180 dagar får jag 180 kr per dag för (ca 120 kr efter skatt vilket ger ungefär 3.700 kr per månad om jag tar ut 30 dagar. Knappast nån som kan överleva på!). Om jag tar ut 7 dagar per vecka under barnens första år, så har jag förbrukat 365 dagar och har då kvar 115 sgi dagar. Pojkarna var 1 år och 41 dagar när dom, efter inskolningen, började på dagis. Under inskolningens dagar där man lämnar barnen så får man enbart ta ut lågdagar. Så 5 lågdagar minskar och 36 sgi dagar. Saldot nu blir då 79 sgi dagar och 175 lågdagar.
  Inget barn ska behöva lämnas 100% första tiden på dagis och absolut inte ettåringar (föräldraförsäkringen lagstadgar ju till och med rätten att vara föräldraledig tills att barnet är 18 månader – något som inte går ihop med antal sjukpenninggrundande föräldradagar man får). Jag började på 60% i 3 månader, då försvann cirka 30 dagar till. Därefter gick jag upp till 80% och varje månad går det då ca 4 dagar. Dessutom har förskolan planeringsdagar 4 gånger per år som jag då måste ta ut föräldraledighet på. Efter ett halvår har det försvunnit 26 dagar till. Saldot när barnen är ca 1½ år är 23 sgi dagar och 175 lågdagar. Och då har jag inte tagit ut föräldrapenning de två dagar till per vecka som jag kan göra utan enbart kompletterat upp till 40 timmar per vecka för att behålla min sgi.
  Efter ett halvår till av 80% arbete är sgi dagarna slut. Barnen är då två år. Men då har jag tjänat ihop 25 semesterdagar. Förskolan trycker på att barnen behöver mycket ledigt under sommaren. Ångesten kryper på en. Jag har 25 semesterdagar som ska räcka ett helt år. Ett skolbarn har cirka 100 lediga vardagar per år. Min semester går åt till 3 veckor på sommaren, 1 vecka till jul och resterande dagar till planeringsdagar och någon klämdag. Resten av året ”tvingas” mina barn till barnomsorg. 25 dagar ledighet per år är allt dom får tillsammans med mig. För med ca 120 kr efter skatt per dag så har jag inte råd att ta ut mer än nån enstaka dag här och där och det har jag ju inte rätt till enl 10 § föräldraledighetslagen.
 4. Rätt ska vara rätt! Lika för alla!
  Att argumentera att det inte finns statliga pengar för att ge tvillingfamiljer lika många dagar som andra tvåbarnsfamiljer är fruktansvärt okunnigt. Det är ju ungefär en årslön som staten idag ”tjänar” på att två barn föds genom en graviditet. Ännu mer vid trillingar, fyrlingar osv. Tvåbarnsfamiljer kostar ju mer än tvillingföräldrar, så ska man argumentera ekonomi så borde man istället sänka antal dagar. Dock ska varje barn ges exakt samma antal dagar oavsett om dom delat livmoder eller inte.

Jag ska återigen påpeka att jag har generaliserat mycket och andra konstellationer än dom jag påpekat kan mycket väl passa in i argumentet också…eller falla bort.  Personligen har jag haft ”turen” att ha kunnat spara innan barnen kom så jag kunnat använda sparkapitalet en hel del första året för att spara på sgi dagarna.

Här är mina små nyfödda troll som behövde dygnet runt vård första tiden.

Tycker du också att tvillingföräldrar ska ha rätt till lika många föräldradagar som övriga föräldrar? Skriv på namninsamlingen

2 thoughts on “#Tvillingupproret

 1. Vill bara rätta lite. Dubbeldagarna är till för att båda föräldrarna ska kunna vara hemma med SAMMA barn samtidigt.

  1. Jo de som egentligen heter dubbeldagar hos försäkringskassan är, precis som du säger, så.
   På sättet jag tar upp dubbeldagar menas då alltså dagar då föräldrar kan vara hemma samtidigt i och med att man kan ut dagar på ett varsitt barn. (Man har ju inte 330 dubbeldagar hos försäkringskassan heller, i den benämningen)

Lämna ett svar